The Road Runners

TEAM LEADERS
Aditya Kodolikar

Aditya Kodolikar
Team Captain

Naveen Sivaraj

Naveen
Team Vice Captain

Rohan Dhar

Rohan Dhar
Team Manager

Tanay

Tanay Kurapa
Team Treasurer

Management


Rohan Dhar

Rohan Dhar
Team Manager

Kriti Gupta

Kriti Gupta

Shivansh Verma

Shivansh Verma

Shankhadeep Roy

Shankhadeep Roy

Diksha Saxena

Diksha Saxena
Former Team Manager

Jainil Dixit

Jainil Dixit

Chhavi

Chavvi Saxena

Roll Cage


Sanjana Iyer

Sanjana Iyer

Aditya Vikram Singh

Aditya Vikram Singh

Himanshi

Himanshu Tawar

Vishnu

Vishnu Reddy

Powertrain


Shivam Dubey

Shivam Dubey
Former Team Captain

Pradumnya

Pradyumna Dharmadhikari

Kalyan

Kalyan Sekar

Aditya Kodolikar

Aditya Kodolikar
Team Captain

Alahari Sai Venkateshwar jaswant

Jaswanth Alahari

Ritvik

Ritvik Sethi

Prateek

Prateek Srivastava

Vehicle Dynamics


Nabajyoti

Nabajyoti Dey

Sanjog Mishra

Sanjog Mishra

Pranav Singh

Pranav Singh

Naveen Sivaraj

Naveen S
Team Vice Captain

Aditya Shukla

Aditya Shukla

Tanay Krupa

Tanay Kurapa

Anish

Anish Chakrabarti

Anish

Anish

Neil

Neil

Abhishek

Abhishek

Lokesh

Lokesh

Brakes


Sandesh

Sandesh
Former Team Vice Captain

Tanay

Amit Rawat

Tanay

Tanay Kurapa

Sachin

Sachin

Vinay

Vinay

Electrical


Nilesh

Nilesh

Priyanshu Kumar Singh

Priyanshu Kumar Singh

Nikhil

Nikhil Patro

Astha

Astha

Priyansh

Priyansh